Business-IT Alignment: Masterclass for IT (management) professionals

Vendor
Leadership & Business Skills
Technology
Nederlands:
Business-IT alignment staat bij veel bedrijven hoog op de agenda. In essentie betekent dit dat de informatievoorziening en onderliggende technologie wordt afgestemd op wat de business kan en wil. Hierbij komen niet alleen technische aspecten kijken, maar vooral ook organisatorische, culturele en politieke factoren. Business-IT alignment heeft namelijk vooral te maken met de relatie tussen business en IT, de rol die IT speelt in de strategie van de business, en de visie die de business heeft op de impact en de toegevoegde waarde van IT bij het realiseren van de strategische bedrijfsdoelstellingen. Het blijkt echter lastig om dit te realiseren. Het is vooral een communicatieprobleem, tussen partijen met verschillende denkwijzen, werkwijzen, manieren van communiceren en samenwerken.
IT moet zich verdiepen in de business en van het eiland afkomen. Men moet zich verdiepen in de strategie van de onderneming. Welke cultuur en competenties heeft het bedrijf en wat zijn de kernwaarden? Waar is het bedrijf goed in en welke kant wil het op? IT kan daarin zeker ondersteunen en meebeslissen. Architectuur, infrastructuur, processtructuur en een portfolio van toepassingen die passen bij het bedrijf zijn daarbij kernwoorden.
Global Knowledge heeft voor het afstemmen van de organisatiestrategie en IT een masterclass ontwikkeld voor IT Managers die verantwoordelijk zijn voor de inmenging en implementatie van de IT en bedrijfsstrategie. Een vierdaags programma, verdeeld over een maand.
 English:
Business-IT alignment is high on the agenda for many companies. In essence, it means that the information supply and underlying technology are aligned with what the business is capable of and wants to achieve. This not only involves technical aspects but also organisational, cultural and political factors. This masterclass in aligning IT with the organisational strategy was developed for IT managers who are responsible for unifying and implementing the IT and business strategy. The program consists of four days spread over one month.
Price From
€2,280.00
Business-IT Alignment: Masterclass for IT (management) professionals
Global Knowledge
Zoetermeer (Centrum West 21), Netherlands (Sep 05 - Sep 08, 2019) English language
€2,280.00
View more
Global Knowledge
Nieuwegein (Iepenhoeve 5), Netherlands (Nov 18 - Nov 21, 2019) English language
€2,280.00
View more